Gestió de patents

Gestionem els registres de patents, les seves possibilitats d’explotació o de tercers, la seva licenciación i qualsevol altra necessitat que ens proposi.

Què és una patent ?

Les patents són títols que reconeix el dret d’explotar en exclusiva la invenció patentada, impedint a altres la seva fabricació, venda o utilització sense consentiment del titular. Com a contrapartida, la patent es posa a disposició del públic per a general coneixement.

El dret atorgat per una patent no és tant el de la fabricació, l’oferiment en el mercat i la utilització de l’objecte de la patent, que sempre té i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i singularment, “el dret d’excloure a altres ” de la fabricació, utilització o introducció del producte o procediment patentat en el comerç.

La patent pot referir-se a un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o millora dels mateixos. La durada de la patent és de vint anys.

Sol·liciti més informació, un pressupost o qualsevol altre dubte que tingui.

Sol·licitar informació