Gestió fiscal

El nostre despatx jurídic l’acompanya durant tot el procés de la responsabilitat fiscal de la seva empresa. Assessorem a tots els perfils: autònoms , persones jurídiques i particulars.

Gestionem els següents serveis:

  • Gestió d’empreses en Estimació Objectiva ( mòduls ) o Directa ( normal i simplificada ).
  • Assessorament, confecció i presentació de l’Impost de Societats i pagaments fraccionats del mateix ( models 200, 202 ).
  • Assessorament, confecció i presentació dels models corresponents a IVA mensuals , trimestrals i resums anuals ( models 303, 310, 311, 390 ).
  • Assessorament, confecció i presentació del model 349 d’Operacions Intracomunitàries.
  • Assessorament, confecció i presentació de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, retencions i pagaments a compte mensuals, trimestrals i anuals ( models 100, 110, 190, 115, 180, 130, 131 ).
  • Assessorament, confecció i presentació del model 347 d’Operacions amb Tercers.
  • Requeriments i inspeccions de l’Agència Tributària.
  • Reclamacions contenciós – administratives.
  • I.T.P., Impostos de Donacions i Successions, Plusvàlues, etc.

Sol·licitar informació