Gestió jurídica

Comptem amb professionals del dret penal , civil , laboral , administratiu i mercantil . Encara que som una empresa que aposta per les noves tecnologies, des d’Espai Legal ens prenem l’advocacia artesanal molt seriosament . Posem al servei dels nostres clients la màxima professionalitat i eficàcia .

Els nostres serveis:

 • Constitucions de societats.
 • Modificacions i adaptacions d’Estatuts.
 • Transformacions , ampliacions i variacions.
 • Compravenda de participacions.
 • Fusions , escissions , absorcions i dissolucions de societats.
 • Nomenaments d’administradors.
 • Liquidacions i dissolucions de societats.
 • Responsabilitats dels administradors i socis enfront de tercers.
 • Acomiadaments.
 • Plans d’ajust.
 • Conflictes laborals.
 • Accidents de treball.
 • Processos d’invalidesa.
 • Normes de seguretat i higiene en el treball.
 • Recursos contenciosos administratius.
 • Reclamacions contra les administracions locals , autonòmiques i estatals.
 • Arrendaments urbans, desallotjaments, resolucions de contractes, traspassos de negoci.
 • Herències, testaments, declaracions d’hereus, particions.
 • separacions, divorcis.
 • Reclamacions de quantitat , impagats .
 • Dret de les obligacions i contractes .
 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual.

Sol·licitar informació