LOPD

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD) estableix les obligacions que els responsables dels fitxers o tractaments i els encarregats dels tractaments, tant d’organismes públics com privats, han de complir per garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.

Totes les empreses tenen dades de caràcter personal (dels seus empleats, les seves nòmines, les adreces de clients, de proveïdors, etc.) I conseqüentment, totes tenen obligació d’adaptar a la normativa de la LOPD.

Li oferim un servei d’adaptació a la LOPD, destinat a empreses i professionals amb poca complexitat pel que fa al tractament de dades de caràcter personal. Contacti amb nosaltres i li remetrem un pressupost adaptat al seu cas i sense compromís.

I a més realitzem adaptacions a:

  • Serveis de vídeo vigilància
  • Comunitats de Propietaris
  • La LSSICE (Llei de Serveis de la Societat d’Informació d’Espanya)

Sol·licitar informació